Aprendizaje en conjunto

למידה שיתופית

"לומדים ביחד - יוצרים ביחד" - כלי שבאמצעותו יכול כל מורה למצוא מידית התאמה עם מורה עמית ולהתנסות ביחד בפעילות של למידה שיתופית. בעזרת היישום ניתן לאתר את השותף המתאים לפי גיל התלמידים, תחום דעת או נושא נבחר. כל מורה מוזמן להוסיף למאגר את המידע המזהה על בית הספר שאליו הוא משתייך והצרכים המבוקשים ללמידה שיתופית. מאגר המידע משמש את כלל המורים בישראל ליצירת קשרים ללמידה שיתופית. זוהי יוזמה חדשה לקידום הלמידה השיתופית של אגף טכנולוגיות מידע בשיתוף עם מחוז צפון. ​ 

לצורך ההצטרפות וליצירת כרטיסיית הזהות של בית הספר במאגר הנרשמים בקטלוג החינוכי יש להזין פרטים נחוצים בהתאם לצרכי בית הספר.

Ordenar por

Seleccionar las opciones adecuadas para filtrar productos::

Limpieza
Volver al filtro de lista