Arabic 2 use (ארביק טו יוז)

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 19/07/2017
כמות צפיות: 209

סביבת למידה מתוקשבת המיועדת לפיתוח מיומנוית של הבנת הנשמע והדיבור בשפה ערבית מדוברת.

בסביבה יחידות לימוד הכוללות תכנים של שפה ותרבות, ברמה בסיסית וברמה מורחבת.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

ז – יב

ערבית לדוברי עברית

 

 

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח
סוג חינוך רגיל
שכבת גיל ז, ח, ט, י, יא, יב
תחום דעת ערבית בחינוך העברי