artsteps

כלי דיגיטלי ליצירת תערוכה וירטואלית
תאריך עדכון אחרון: 16/08/2017
כמות צפיות: 367

כלי דיגיטלי המאפשר ליצור תערוכה וירטואלית אשר מורכבת מתמונות, מידע וסרטונים. את התמונות ניתן למקם על פני "קירות" במספר "חדרים" בהתאם לנושאים. ניתן לקבוע את החלוקה הפנימית של החדרים באמצעות תבניות מוכנות.

הצופה בתערוכה יכול לשוטט ב"חדרים" באמצעות העכבר, לצפות בתמונות מקרוב ולקבל מידע נוסף על כל תמונה.
צפייה בתערוכה וירטואלית מעודדת מעורבות בקרב הצופים, אשר מחליטים באיזה תמונות לצפות מקרוב ומיהן התמונות שהיו רוצים לקבל עליהן מידע נוסף.


רישום - יש ללחוץ על Register ולבחור באפשרות: Sign Up to Basic For Free. לאחר הרישום באתר יש צורך לאשר את הרישום בדואר האלקטרוני.
אוכלוסיית יעד - artsteps משמש מורים ותלמידים בכל תחום נלמד כאשר מעוניינים להציג תוצרים של תלמידים בתערוכה וירטואלית.
שיתוף - ניתן לשתף את התערוכה וירטואלית באמצעות קישור או קוד הטמעה. על מנת שמספר תלמידים יצרו תערוכה אחת יש צורך ליצור להם חשבון אחד.
מערכת הפעלה - windoes
שפת ממשק - אנגלית
מגבלות - ניתן ליצור תערוכה אחת קבועה המכילה עד 30 תמונות.
רעיונות לשימוש - במקצוע תנ"ך התלמידים יבחרו יום מבריאת העולם ויציירו אותו. המורה יצלם את התמונות וימקם אותן ב"חדרים" שונים בהתאם ליום הבריאה.

קבצים מצורפים