Daily Routines

יחידת תוכן, אנגלית, ז,ח, תרגול הווה פשוט
last.updated 16/01/2017

יחידת הוראה העוסקת בתרגול כללי ההווה הפשוט באמצעות שימוש במשפטים חיובים ושלילים ושאלות כן ולא.

היחידה פותחה במסגרת מיזם משרד החינוך בשיתוף עת הדעת - מורים יוצרים תוכן דיגיטלי והועלתה לקטלוג החינוכי, המהווה פלטפורמה שיתופית, מבלי שנבדקה על ידי משרד החינוך. לכן, אם נתקלתם בבעיה המצריכה הורדת היחידה או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בנושא באמצעות כפתור "חוות הדעת שלי" הנמצא מעל כפתור הכניסה של כל פריט.