Dipity

כלי דיגיטלי המאפשר יצירת ציר זמן בליווי תמונות וסרטונים.
תאריך עדכון אחרון: 02/08/2017

כלי דיגיטלי המאפשר להציג מידע על אירועים על גבי ציר זמן. ניתן להשתמש בכלי זה במגוון שיעורים המזמנים התייחסות לאירועים ברצף כרונולוגי. Dipity מאפשר ליצור ציר זמן בליווי תמונות וסרטונים.

 

מאפייני פריט
מטרת השימוש ציר זמן
שפת ממשק אנגלית
תאימות למערכת הפעלה Windows