English Central

סביבה מתוקשבת ללא תוכן
ספק: יואל גבע
תאריך עדכון אחרון: 15/04/2018
כמות צפיות: 21

סביבה מתוקשבת ללימוד השפה האנגלית.

הסביבה מאפשרת: תרגול, דיבור, כתיבה והגיית מילים (כולל משוב מהמערכת להגייה נכונה) מסרטונים הקיימים בסביבה, המסווגים לפי תחומי עניין ורמות קושי שונות.

בסוף כל סרטון, קיים מבחן בנוגע לאוצר מילים מהסרטון.                                              

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
שכבת גיל ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב
סוג חינוך רגיל
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ