fractions

כלי דיגיטלי ליצירת שברים
תאריך עדכון אחרון: 02/08/2017
כמות צפיות: 215

כלי דיגיטלי המכיל מחולל ליצירת שברים בצורת עיגול ומלבן. באמצעות הכלי ניתן להציג שברים, להשוות ולבצע פעולות עם שברים שהמכנה שלהם עד 100.
ניתן לבחור את המודל (עיגול או מלבן) ואת מספר החלקים מתוך האפשרויות הקיימות או באמצעות הקלדת מספר. הכלי מאפשר צביעת חלקים והצגה של החלק מתוך השלם, חשיפה או הסתרה של תוויות המספרים של השבר שנוצר, יצירת ערימה של שברים כדי להשוות שברים ולהראות חלקים שווים, ציור שברים באופן חופשי ויצירת תרגילים.

רישום - השימוש בכלי אינו מצריך רישום
אוכלוסיית יעד - fractions מיועד לתלמידים בבתי ספר יסודי וחט"ב.
מערכת הפעלה - windoes ,ios
שפת ממשק - אנגלית
רעיונות לשימוש - בנושא השוואת שברים המורה תבקש מהתלמידים ליצור 4 שברים ולהשוות את גודלם. התלמידים יצבעו כל שבר בצבע שונה, ישימו אותם אחד על השני וישוו ביניהם.