geoboard

כלי דיגיטלי המכיל לוח מסמרים לחקר גיאומטריה
last.updated 16/08/2017

כלי דיגיטלי המכיל לוח מסמרים המשמש לחקר מגוון נושאים מתמטיים. באמצעות הכלי ניתן למתוח גומיות סביב מסמרים וליצור מקטעים וצורות. התלמידים לומדים כך על היקף, שטח, זוויות, חפיפה, שברים ועוד. ניתן לבחור את צבעי הגומיות וסוגי המשטחים. ניתן לצייר וליצור תרגילים ולחשוף או להסתיר את ציר המספרים.
רישום - השימוש בכלי אינו מצריך רישום
אוכלוסיית יעד - geoboard מיועד לתלמידים בבתי ספר יסודי וחט"ב.
שיתוף - בסיום יצירת הסיפור מקבלים קישור אותו ניתן לשתף.
מערכת הפעלה - windoes ,ios
שפת ממשק - geoboard בנוי כולו עם ממשק גרפי ללא שימוש בשפה.
רעיונות לשימוש - פעילות בנושא: "גיאומטריה במישור" - הפעילות עוסקת בבניית משולשים וריבועים על פי תנאים נתונים ומתמקדת במציאת כל האפשרויות לבניית משולשים וריבועים על לוחות מסמרים בגדלים שונים, מציאת שטחם ומציאת הקשר בין שינוי אורכי הצלעות של המצולעים לבין השינוי בשטחם. 

Especificações de produtos
Língua da interface אנגלית
מטרת השימוש סביבת חקר
תאימות למערכת הפעלה Windows, iOS