Learningdesigner

כלי דיגיטלי המכיל מחולל ליצירת שיעור מתוקשב
תאריך עדכון אחרון: 02/08/2017
כמות צפיות: 195

כלי דיגיטלי המאפשר לתכנן מערך שיעור. learningdesigner מאפשר לחלק את השיעור לחלקים ולכל חלק להוסיף קישורים ותכנים מתאימים. הכלי מאפשר למורה להוסיף לכל פעילות את המטרות והתוצרים. ניתן לראות בדיאגרמה את החלק היחסי של כל מטרה בשיעור.