Learningdesigner

כלי דיגיטלי המכיל מחולל ליצירת שיעור מתוקשב
last.updated 20/06/2017

כלי דיגיטלי המאפשר לתכנן מערך שיעור. learningdesigner מאפשר לחלק את השיעור לחלקים ולכל חלק להוסיף קישורים ותכנים מתאימים. הכלי מאפשר למורה להוסיף לכל פעילות את המטרות והתוצרים. ניתן לראות בדיאגרמה את החלק היחסי של כל מטרה בשיעור.

Especificações de produtos
Língua אנגלית
מטרת השימוש מחולל שיעור מתוקשב
תאימות למערכת הפעלה Windows