Learningdesigner

כלי דיגיטלי המכיל מחולל ליצירת שיעור מתוקשב
last.updated 8/2/2017

כלי דיגיטלי המאפשר לתכנן מערך שיעור. learningdesigner מאפשר לחלק את השיעור לחלקים ולכל חלק להוסיף קישורים ותכנים מתאימים. הכלי מאפשר למורה להוסיף לכל פעילות את המטרות והתוצרים. ניתן לראות בדיאגרמה את החלק היחסי של כל מטרה בשיעור.

Products specifications
Interface language אנגלית
מטרת השימוש מחולל שיעור מתוקשב
תאימות למערכת הפעלה Windows