Libros digitales

ספרי לימוד המונגשים לתלמיד באמצעים דיגיטליים ומאפשרים תהליכי למידה באופן חווייתי, דינמי ובסביבה אינטראקטיבית ועשירה במשאבי מדיה. הספרים מאושרים על ידי משרד החינוך. 

לשימושכם סינונים שונים בצד ימין. תוכלו לסנן לפי תחום דעת, שכבת גיל, שיוך למכרז, בתשלום/ללא תשלום, שפה, תקן, מקורות תוכן, פלטפורמה טכנולוגית, ועוד.

Ordenar por

Seleccionar las opciones adecuadas para filtrar productos::

Limpieza
Volver al filtro de lista