RSS

מה חדש

עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש בקטלוג החינוכי - פברואר 2017 -יום שני 20 פברואר 2017
עדכונים, פריטים מומלצים, הודעות וחידושים בקטלוג החינוכי לחודש זה.
חדש! קטלוג "מנהל ומטה" -יום שלישי 10 מאי 2016
קטלוג ייעודי המרכז במקום אחד את המוצרים המנהליים הקשורים במערכות חינוך שונות. התכנים בקטלוג ניתנים לסינון באופן ידידותי למציאת תוכן רלוונטי בקלות וביעילות.
ספרים חדשים ללא תשלום בקטלוג -יום רביעי 16 דצמבר 2015
10 ספרים חדשים ללא תשלום נמצאים עכשיו בקטגוריית ספרים דיגיטליים
תחת לשונית מחקר - תוכלו למצוא את הקטגוריה החדשה "למידה משמעותית"