RSS

מה חדש

חדש! קטלוג "מנהל ומטה" -יום שלישי 10 מאי 2016
קטלוג ייעודי המרכז במקום אחד את המוצרים המנהליים הקשורים במערכות חינוך שונות. התכנים בקטלוג ניתנים לסינון באופן ידידותי למציאת תוכן רלוונטי בקלות וביעילות.
ספרים חדשים ללא תשלום בקטלוג -יום רביעי 16 דצמבר 2015
10 ספרים חדשים ללא תשלום נמצאים עכשיו בקטגוריית ספרים דיגיטליים
תחת לשונית מחקר - תוכלו למצוא את הקטגוריה החדשה "למידה משמעותית"
בקטגורית "חומרי הוראה" תחת סינון סוג תוכן "הרצאה מקוונת" תוכלו לראות את כל הרצאות "אקדמיה ברשת"
שינוי בשם תת הקטגוריה "הרצאות"- לתת קטגוריה "אקדמיה ברשת"