RSS

מה חדש

שינוי בשם המאפיין "בתשלום" ל"בתשלום או ללא תשלום"
מעתה - הקטלוג החינוכי גם בפורטוגזית! -יום שלישי 27 אוקטובר 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הפורטוגזית
מעתה - הקטלוג החינוכי גם בספרדית! -יום רביעי 07 אוקטובר 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הספרדית
חדש בקטלוג - מחקרים בחינוך -יום שלישי 16 יוני 2015
קטגוריית מחקר בחינוך עלתה אל הקטלוג החינוכי
מעתה - הקטלוג החינוכי גם בערבית! -יום ראשון 07 יוני 2015
חדש בקטלוג החינוכי - תצוגה מלאה בשפה הערבית