One1ERP

ניהול מטה בית ספר (מזכירות)
ספק: אמי"ת
תאריך עדכון אחרון: 29/03/2016

תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות), המבצעת ניהול שוטף של ספקים, פריטים והזמנות רכש, משמשת להנהלת חשבונות, מבצעת פיתוח התאמות לניהול בית ספרי: תכנון תקציבי, חיובי הורים, בקרת שכר, בקרת הכנסות משרד החינוך.

 

 

 

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
אוכלוסיית יעד עובדי מטה בית ספר (מזכירות)
מאושר לשנת הלימודים תשע"ו, תשע"ז
תגיות מוצר