One1ERP

תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות)
תאריך עדכון אחרון: 15/03/2016

תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות), המבצעת ניהול שוטף של ספקים, פריטים והזמנות רכש, מבצעת פיתוח התאמות לניהול בית ספרי: תכנון תקציבי, חיובי הורים, בקרת שכר ובקרת הכנסות משרד החינוך.

 

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

התוכנה נבדקה באופן מדגמי בלבד, היות ומכילה אלפי מסכים.

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
תאימות למערכת הפעלה Windows
תאריך סיום אישור שנה"ל תשע"ז
תאריך תחילת אישור שנה"ל תשע"ו
תגיות מוצר