PBL רשימת מיומנויות והרגלים בלמידה מבוססת פרוייקטים

מצגת בנושא PBL רשימת מיומנויות והרגלים בלמידה מבוססת פרוייקטים
תאריך עדכון אחרון: 19/11/2017
כמות צפיות: 75

מהן המיומנויות הנרכשות במהלך התהליך? אילו הרגלי למידה ירכשו התלמידים?

הרשימה מרכזת את המיומנויות וההרגלים שהתלמידים יוכלו לקדם ולפתח במהלך ההתנסות בתהליך של עבודה מבוססת פרויקט.