pedagogia digital

אוריינות דיגיטלית

לרשותכם כלים לתכנון תהליכי למידה והוראה משולבים בטכנולוגיה, מאמרים עדכניים, הקלטות של שיעורים סינכרוניים ומודלים יישומיים שהוכחה הצלחתם בעולם. 

Ver como