pedagogia digital

אוריינות דיגיטלית

לרשותכם תיאוריות ומאמרים לתכנון תהליכי הוראה ולמידה משולבים בטכנולוגיה, הקלטות של שיעורים סינכרוניים ומודלים יישומיים שהוכחה הצלחתם בעולם.