Plickers

כלי דיגיטלי המאפשר הערכת תהליך הלמידה באמצעות שאלון.
last.updated 02/08/2017
visitcount 37

כלי דיגיטלי המאפשר להעריך קבוצה גדולה של תלמידים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מידית. השתמשו בכלי זה כדי ליצור שאלונים, סקרים ומבחנים, Plickers אינו מצריך שימוש בסמארטפון אצל התלמידים. כל תלמיד מקבל כרטיס עם קוד, וכשהמורה שואל שאלה, התלמידים מסובבים את הכרטיס בהתאם לתשובה הנכונה. המורה סורק באמצעות סמארטפון / טאבלט את הכרטיסים ומקבל פילוח של התשובות. המידע על התשובות של התלמידים נשמר באתר Plickers.

 

קבצים מצורפים
مواصفات العناصر(او البنود)
מטרת השימוש יצירת שאלונים
תאימות למערכת הפעלה Windows, Android, iOS
واجهة اللغة אנגלית