Scoop.it

כלי דיגיטלי ליצירת בלוג מקצועי.
last.updated 07/11/2017
visitcount 79

כלי ליצירת בלוג מקצועי באמצעות איסוף אתרי אינטרנט, סרטים, מאמרים ותמונות מתוך האינטרנט וכן כתיבת תכנים אישיים בכל נושא. את הבלוג שיצרתם תוכלו לשתף באמצעות הרשתות החברתיות.

באמצעות כלי זה תוכלו ליצור פלטפורמה שתכיל תכנים מסוגים שונים בעלי נושא דומה ולשתף אותה עם עמיתיכם לעבודה או תלמידיכם באמצעות הרשתות החברתיות.

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מטרת השימוש בניית אתר ובלוג
תאימות למערכת הפעלה Windows, Mac OSX
واجهة اللغة אנגלית
ماركة او سمات المنتج