Tricider

כלי דיגיטלי המאפשר יצירת שיח ודיון באופן שיתופי
last.updated 02/08/2017

כלי דיגיטלי המאפשר איסוף מידע, הבעת דעה ומתן משוב. באמצעות הכלי תוכלו לשאול שאלה בכל נושא ולפרסם אותה. לכל שאלה ניתן להגיב על ידי הוספת טקסט, תמונה וקישור. התגובות מופיעות באופן מיידי מתחת לשאלה. לכל תגובה ניתן להצביע בהתאם לחשיבות שלה. אין צורך בהרשמה כדי לענות על השאלה. את השאלון תוכלו לשתף ולהטמיע באתר. 

Especificações de produtos
Língua da interface אנגלית
מטרת השימוש הבניית ידע שיתופי
תאימות למערכת הפעלה Windows
Etiquetas de produto