Versal

כלי דיגיטלי ליצירת שאלונים
תאריך עדכון אחרון: 02/08/2017
כמות צפיות: 407

כלי דיגיטלי המאפשר ליצור קורס מתוקשב אינטראקטיבי המשלב תכנים ופעילויות. ניתן לחלק את הקורס לתתי נושאים, כאשר בכל תת נושא ניתן להוסיף תכנים ומשימות שונות ומגוונות. Versal מאפשר לשלב מספר כלים בקורס כגון: שאלות רב ברירה, ארגון תשובות לפי הסדר, צפייה במקומות במפה, ציר זמן, מיון לקטגוריות, התאמת מושגים, התאמת תמונות ועוד.
רישום - המורה והתלמידים נדרשים להירשם לאתר או להיכנס עם חשבון גוגל.
אוכלוסיית יעד - Versal משמש מורים ותלמידים אשר יכולים ללמד או לתרגל נושא על ידי חלוקתו לתתי נושאים והוספת תכנים ופעילויות מגוונות.
שיתוף - Versal מאפשר למורה להוסיף שותפים נוספים לעריכת הקורס. את הקורס ניתן פרסם באתר Versal, לשתף באמצעות Classroom, לקבל קישור ולשלוח לתלמידים,לשתף באמצעות רשתות חברתיות או לקבל קוד להטמעה באתר.
מערכת הפעלה - windows
שפת ממשק - עברית מותאם לטאבלט- כן דרושה הזדהות?- כן

רעיונות לשימוש - במקצוע היסטוריה בנושא "מלחמות ישראל" המורה יצור קורס בנושא וישתף את התלמידים כשותפי עריכה בקורס. המורה יצור תתי נושאים לכל מלחמה.התלמידים יתחלקו לקבוצות, כל קבוצה תבחר את אחת ממלחמות ישראל ותוסיף תכנים ופעילויות לנושא.

קבצים מצורפים