Webanketa

כלי דיגיטלי להערכת תהליך, הלמידה באמצעות שאלון
תאריך עדכון אחרון: 08/08/2017
כמות צפיות: 313

כלי דיגיטלי המאפשר להעריך קבוצה גדולה של תלמידים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מידית. השתמשו בכלי זה כדי ליצור שאלונים, סקרים ומבחנים וכדי לאפשר לתלמידים לענות עליהם מכל מקום. בכל שעה.הודות לפונקציית תרגום אוטומטית שקיימת ב- Webanketa ניתן גם לבצע סקר משותף לאוכלוסייה מהארץ ומחו"ל.