Webanketa

כלי דיגיטלי להערכת תהליך, הלמידה באמצעות שאלון
last.updated 08/08/2017
visitcount 28

כלי דיגיטלי המאפשר להעריך קבוצה גדולה של תלמידים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מידית. השתמשו בכלי זה כדי ליצור שאלונים, סקרים ומבחנים וכדי לאפשר לתלמידים לענות עליהם מכל מקום. בכל שעה.הודות לפונקציית תרגום אוטומטית שקיימת ב- Webanketa ניתן גם לבצע סקר משותף לאוכלוסייה מהארץ ומחו"ל.

 

Especificações de produtos
Língua da interface אנגלית
מטרת השימוש יצירת שאלונים
תאימות למערכת הפעלה Windows