Webanketa

כלי דיגיטלי להערכת תהליך, הלמידה באמצעות שאלון
last.updated 08/08/2017

כלי דיגיטלי המאפשר להעריך קבוצה גדולה של תלמידים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מידית. השתמשו בכלי זה כדי ליצור שאלונים, סקרים ומבחנים וכדי לאפשר לתלמידים לענות עליהם מכל מקום. בכל שעה.הודות לפונקציית תרגום אוטומטית שקיימת ב- Webanketa ניתן גם לבצע סקר משותף לאוכלוסייה מהארץ ומחו"ל.

 

مواصفات العناصر(او البنود)
מטרת השימוש יצירת שאלונים
תאימות למערכת הפעלה Windows
واجهة اللغة אנגלית