אוטונומיה בית ספרית ופדגוגיה פרוגרסיבית

דו"ח מספר 2: מחקר איכותני
תאריך עדכון אחרון: 10/04/2018
כמות צפיות: 703

תיאור הדו"ח:

נקודת המוצא למחקר היא שחופש פעולה של מורים הוא גורם קריטי בעיצוב תהליכים פדגוגיים-חינוכיים בבית הספר והתאמתם לצרכי המורים והתלמידים, ומכאן שגמישות מרבית בשימוש במשאבים העומדים לרשות בית הספר תוביל לקידום הישגים פדגוגיים-חינוכיים.
המחקר ביקש לבחון את הקשר בין אוטונומיה בית ספרית (שבאה לידי ביטוי בהענקת סמכות למנהלים ולמורים לפעול למען ייעול דפוסי הפעולה בבית הספר והגדלת ההלימה בין האידיאולוגיות והתהליכים הפדגוגיים-חינוכיים של הצוות החינוכי לבין צרכי התלמידים והקהילה) לבין פדגוגיה פרוגרסיבית, המתמקדת בטיפוח "מיומנויות המאה ה-21" (פדגוגיה המכוונת להבניית ידע ולפיתוח חשיבה מסדר גבוה ומטה-קוגניציה, ומיומנות תוך אישיות ובין אישיות).

מאפייני פריט
סוג תוכן דוח
נושאי רוחב מחקר בחינוך
שפה עברית
נושאים בית ספר כארגון, למידה משמעותית, פדגוגיה חדשנית, תחומי אחריות המשרד
שם המחבר/ים בוגלר רונית, בן דוד עדי, זוהר ענת, ניר אדם, ענבר דן
שנה 2017