אוריינות מדיה דיגיטלית – כיתות ה-ו

סדרת מיומנויות בנושא אוריינות מדיה דיגיטלית (שאילת שאלה, סוג מידע, ניווט וחיפוש, הערכת מידע, עיבוד ומיזוג מידע, הצגת מידע, ייצוגי מידע, מקורות מידע, פירוש ומיפוי מידע, רכיבי מידע, ארגון מידע, תיאור גרפי ומילולי של מידע, כלים מארגני חשיבה, מנוע חיפוש, סינון מידע) לכיתות ה-ו

 לצפייה בפריטים גללו לתחתית העמוד. 🔽

 

-
מאפייני פריט
סוג תוכן הרצאה מקוונת, מערך שיעור, סרטון, פעילות אינטראקטיבית/סימולציה
שכבת גיל ה, ו
נושאי רוחב אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
מתוקשב או לא מתוקשב מתוקשב - מצריך עמדת מחשב/אינטרנט
שפה עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים, מורים