אסון הצונאמי

מערך שיעור בנושא אסון הצונאמי לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 440

משימה אוריינית העוסקת ברעידות אדמה ובאסון הצונאמי. הנושא: כדור הארץ והיקום- גיאוספרה. סכנות בהיבט גלובלי.

מיומנויות: קריאת מפה, שילוב 2 ייצוגים והסקת מסקנות.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ט, י, יא, יב
תחום דעת מדעי כדור הארץ
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, תלמידים