ארובות שרב – מערכת להמרת אנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית

מערך שיעור בנושא המרות אנרגיה – לכיתה ט
תאריך עדכון אחרון: 11/12/2018
כמות צפיות: 3905

במערך השיעור מוצגת משימה אוריינית העוסקת באנרגיה ואינטראקציה – סוגי אנרגיה והמרה. ההקשר: משאבי טבע בהיבט חברתי וסביבתי.

מיומנויות: ידע על מדע, יישום ידע מדעי, סקר עמדות.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.

קבצים מצורפים