ביליבוק

תוכנה כספית
תאריך עדכון אחרון: 26/03/2019
כמות צפיות: 150

תוכנה כספית לניהול חשבונות המאפשרת  ניהול חשבונות בנק, תקציב, גביית תשלומים, קופה קטנה, ספקים ונותני שירותים,  כרטיס תלמיד/בית אב, הפקת דוחות והדפסתם.

תיאור כללי

מזכירות

אוכלוסיית היעד

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018