בלשות גיאולוגית - על תהליכי הווצרות סלעים

מערך שיעור בנושא תהליכי הווצרות סלעים לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 531

משימה אוריינית העוסקת בתהליכי הווצרות סלעים ותכונות של סלעים. הנושא: גיאוספרה-מחזור סלעים.

מיומנויות: הפקת מידע מאיור, הסקת מסקנות.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.