גלים

סביבת תוכן
ספק: סנונית
תאריך עדכון אחרון: 09/01/2019
כמות צפיות: 1695

סביבה לבית הספר היסודי המאפשרת ניהול ויצירת תוכן דיגיטלי בתחומי הדעת הנלמדים. הסביבה כוללת תכנים, מחולל לפיתוח פעילויות, הקצאת פעילויות ומשימות לתלמידים, לכיתות ולקבוצות למידה ודוחות ומיפויים בהתאם.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

מאפייני הסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

ט

אזרחות - להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ג - ח

אנגלית - להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ה - ו, ח - ט

גיאוגרפיה אדם וסביבה - להעשרה בלבד

ממלכתי

ו - ט

היסטוריה (העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה) - להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ט

מדע וטכנולוגיה - להעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ג - ד

מולדת חברה ואזרחות - להעשרה בלבד  

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

מתמטיקה - להעשרה בלבד  

ממלכתי וממלכתי דתי

ז - ט

ספרות

ממלכתי וממלכתי דתי

א - ו

עברית - לתרגול והעשרה בלבד

ממלכתי וממלכתי דתי

ה - ו

ערבית לדוברי עברית - יא סלאם - להעשרה בלבד

ממלכתי

א - ח

תנ"ך - להעשרה בלבד  

ממלכתי

ב - ח

תרבות יהודית ישראלית - להעשרה בלבד

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט
תחום דעת אזרחות, גאוגרפיה - אדם וסביבה, מולדת חברה ואזרחות, ספרות - ממלכתי, אנגלית, היסטוריה - ממלכתי, מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה, עברית (חינוך לשוני), ערבית בחינוך העברי, תנ"ך - ממלכתי, תרבות יהודית-ישראלית
סוג חינוך רגיל
תאריך סיום אישור 31/08/2019
תאריך תחילת אישור 01/09/2018