הבולענים בים המלח

מערך שיעור בנושא הבולענים בים המלח לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 590

משימה אוריינית העוסקת בתופעת הבולענים בים המלח. הנושא: כדור הארץ והיקום- גיאוספרה. סכנות בהיבט מקומי.

מיומנויות: הפקת מידע מאיור וטקסט, הסקת מסקנות, שאילת שאלות, ארגון מידע במימד זמן.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.