היוצר הדיגיטלי עם ד"ר יוסי אלרן - להורים ולמורים

הרצאה מקוונת על הכשרה של הילדים למקצועות העתיד להורים ומורים.
תאריך עדכון אחרון: 07/01/2019
כמות צפיות: 335

רקע  

יוצר - הוא אדם אשר אשר מחולל שינוי כלשהו במציאות באופן מכוון.

היוצר הדיגיטלי הוא בבואתו של האמן הקלסי. בדומה לאמן שיצירתו יכולה להשפיע בעצמה רגשית על הצופה, היוצר הדיגיטלי מפתח מעין יצירת אמנות וירטואלית שמעוררת את הגולש לחשיבה עמוקה ומשמעותית. בניגוד לאמן שמניח את יצירתו בפני המתבונן והולך לו, היוצר הדיגיטלי מחובר באורח תמידי עם קהל גולשיו. יצירה דיגיטלית משמעותית היא זו שתרתק את הגולש ותעודד אותו לאינטראקציה משמעותית עם היוצר ועם יצירתו.

בהרצאה ננסה לתאר את מאפייניו של היוצר הדיגיטלי ושל יצירתו ומהם ״סודותיו המקצועיים״. ההרצאה תלווה בדוגמאות של יצירות דיגיטליות בתחומי החינוך המתמטי והמדע הלא-פורמליים, בין היתר ההרצאה תדון גם בתרומה של למידה כזו למימוש עצמי משמעותי של לומדים במאה ה-21.

ד״ר יוסי אלרן הוא מנהל היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון לחינוך מדעי.

דגשים ומסרים מרכזים 

העולם משתנה בקצב מהיר. מהו משמעות השינוי וכיצד ניתן להפוך את הקושי לאתגר.

כיצד כל אחד יכול מאיתנו יכול להיות יוצר דיגיטלי?

כיצד מציאות זו משפיעה עלינו ועל חינוך ילידנו?

 

ההרצאה מיועדת להורים ולמורים.