הנחיות לעריכת חקר בבטיחות בדרכים לתלמידי החטיבה העליונה

חוברת לתלמידי החטיבה העליונה לביצוע עבודת חקר במסגרת לימודי זה"ב
תאריך עדכון אחרון: 19/04/2015
כמות צפיות: 466

חוברת זו מיועדת לכם תלמידי החטיבה העליונה בבואכם לבצע עבודת חקר במסגרת לימודי
בטיחות בדרכים. החוברת נועדה להתוות מסגרת לביצוע ולכתיבת עבודת חקר על ידי תלמידי
החטיבה העליונה. תכנית זו הינה פרויקט ייחודי של בית ספר כחלק מהחינוך לזהירות ולבטיחות
בדרכים. התוכנית מעודדת ומאפשרת לתלמידים לעשות עבודת חקר שמטפלת בכל היבט
הקשור בבטיחות בדרכים כמו: חקר של הפן ההתנהגותי של נהגים, הולכי רגל, רוכבי אופניים
ונוסעים ברכב. חקר סביבת הבטיחות של הרכבת הקלה ושל הנוסעים בה., חקר מארג קשרי
בטיחות בקהילה בעת ביצוע פרויקטים של תחבורה.