הנחיתה על טיטאן- חקר האטמוספרה של הטיטאן

מערך שיעור בנושא חקר האטמוספרה של הטיטאן לכיתות ט-יב
תאריך עדכון אחרון: 21/11/2017
כמות צפיות: 541

משימה אוריינית העוסקת בחקר האטמוספרה של הטיטאן- ירחו הגדול של כוכב הלכת שבתאי. הנושא: כדור הארץ והיקום-אטמוספרה. חומרים מבנה, תכונות ותהליכים.

מיומנויות: הפקת מידע מטבלה, הסבר תופעות באופן מדעי, יישום ידע של מדע.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית.