הערך ניהול קונפליקטים – התנהגויות בכביש בחיבור למשמרות הזה"ב

יחידת תוכן בנושא התנהגויות בכביש בחיבור למשמרות הזה"ב לכיתה ו
תאריך עדכון אחרון: 06/02/2019
כמות צפיות: 277

יחידת התוכן מתמקדת בשיח חברתי ערכי המברר קונפליקטים אפשריים העשויים להתעורר בקרב חברי משמרות הזה"ב ובחינת התנהגויות העשויות לנהל את הקונפליקטים המתעוררים בעת מילוי תפקיד בתחום הבטיחות בדרכים, תוך כדי הימנעות מפגיעה. היחידה בהלימה לשעת חינוך – מפתח הל"ב, סילבוס חודש טבת – ערך ניהול קונפליקטים.

מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל ו
תחום דעת מפתח הל"ב
נושאי רוחב מעגל השנה
נושא בתכנית הלימודים מפתח הל"ב - ניהול קונפליקטים
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד מורים, רכזים חברתיים, מדריכים