התלמוד החזותי המדורג

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 15/05/2018
כמות צפיות: 1771

סביבה המאפשרת לימוד משולב של עמודי מסכתות נבחרות מהתלמוד הבבלי בפורמט של גמרא מנוקדת המוצגת בתצורה  טקסטואלית וכן בצורה ויזואלית באמצעות תרשים המוצג הדרגתית. כמו כן, קיימת האפשרות להצגת ביאורי מילים (פירושי מילים) עבור מילים מסוימות המופיעות בטקסט.

בהתאם לתוכן המוצג בסוגיה מתאפשרת הצגה של עזרים שונים: גמרא מנוקדת, ביאורי מילים קשות, הסבר בשמע (המוצג עבור כל סוגיה),  תולדות אישים, תמונות, הלכה, שאלות ותשובות על החומר הנלמד ועוד.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי דתי

ה - ח

תושב"ע

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט, תש"פ
שכבת גיל ה, ו, ז, ח
תחום דעת תושב"ע - ממלכתי דתי
סוג חינוך רגיל