חיי היהודים בטרם שואה

מערך שיעור בחינוך חברתי
ספק: יד ושם
תאריך עדכון אחרון: 17/05/2015
כמות צפיות: 292

מצגת העוסקת בנושא החיי הילדים היהודיים בעולם שבטרם שואה. במצגת משולבים תצלומים, עדויות וקטעי סרטים והיא כוללת גם שאלות לדיון והצעות לפעילות. העיסוק בנושא של חיי היהודים בטרם השואה מהווה נדבך ראשון ומרכזי בהוראת השואה. הוא מאפשר ליצור אמפתיה מחד, והבנה של מה שאבד מאידך. חיי היהודים בטרם שואה התאפיינו בפיזור גיאוגרפי גדול, גיוון של תפיסות, דעות ודרכי חיים והיהודים היו משולבים בכל תחומי החיים המודרניים. המצגת מאפשרת מפגש של התלמידים של היום עם תחושת הגיוון, השייכות והחיות שאפיינו תקופה זו. המצגת כוללת קטעי סרטים, תצלומים, עדויות ומערך של שאלות לדיון ואפשרויות לפעילות מודולריות.