ילדותם של בני הדור השני לשואה

יחידה זו עוסקת בבני הדור השני לשואה, דרך הפן הרגשי. בשנים האחרונות גדלה המודעות לאפיונים המיוחדים של הדור השני לשואה, שגדל ליד ניצולים אשר איבדו את משפחותיהם או שנפגמו שנות ילדותם או התבגרותם הטבעית של ההורים. כחלק מהיחידה, התלמידים ישוו את סיפורי הילדות האישיים של בני הדור השני לניצולי שואה, מתוך מאגר סיפורי מורשת, סיפורים שתועדו במסגרת השתתפותם בתכנית "הקשר הרב דורי", לילדותם שלהם. התלמידים יכירו את המושגים "ניצול שואה" ו"עלייה לישראל", "ילדות בצל זיכרון השואה".
תאריך עדכון אחרון: 19/08/2018
כמות צפיות: 291

רציונל היחידה:

באמצעות יחידת הוראה זו, המיועדת לתלמידים בשכבות הבוגרות של בית הספר היסודי וחטיבת הביניים, יוכלו התלמידים ללמוד על השואה, דרך עיניהם של מי שלא חוו ישירות את השואה, אלא הושפעו ממצבם הנפשי של הוריהם, שחוו את אימת השואה.

יחידה זו עוסקת בבני הדור השני לשואה, דרך הפן הרגשי. בשנים האחרונות גדלה המודעות לאפיונים המיוחדים של הדור השני לשואה, שגדל ליד ניצולים אשר איבדו את משפחותיהם או שנפגמו שנות ילדותם או התבגרותם הטבעית של ההורים. לדוגמא, האוכל הפך לדבר משמעותי ועיקרי אצלם, כמו תופעת חרדה מתמדת ודאגה בלתי פוסקת, תוך איסור על הילדים לשחק בחצר, לצאת לטיולים, או הרצון האובססיבי שהילדים יהיו תמיד תחת בקרה ושליטה, במרחק קרוב וזמין. החרדה, אותה ספגו ילדי הניצולים, מופיעה באופן מאוד חזק אצל בני הדור השני של הניצולים ומושרשת גם לדורות הבאים.

רוב הניצולים הקימו משפחות לאחר השואה מתוך רצון להפיג את הכאב הבלתי נסבל והבדידות הקשה, ומתוך ניסיון לחזור אל מסגרת חיים "נורמלית". בניהם גדלו עם תחושה לא מודעת שעליהם להגן על הוריהם. 

התלמידים יקראו סיפורים אוטוביוגרפיים, שנכתבו במסגרת תכנית "הקשר הרב דורי" והועלו למאגר סיפורי מורשת באתר התוכנית. יש לציין, שבבחירת הסיפורים, היה חשוב לי לבחור סיפורים, שאינם קשים לקריאה מבחינה רגשית לגילי אחת עשרה ומעלה. ואין מתאים לכך יותר מהסיפורים במאגר "הקשר הרב דורי", הכתובים על ידי ילדים וסבים בלשון הקרובה ללשונם של התלמידים.. התלמידים ירחיבו את עולם הידע שלהם ויבינו, שזיכרונות השואה, שעליה למדו במסגרת בית הספר או מתוך סיפורים משפחתיים, השפיעו גם על דור הבנים, "הדור השני לשואה".

כחלק מהיחידה, התלמידים ישוו את סיפורי הילדות האישיים של בני הדור השני לניצולי שואה, מתוך מאגר סיפורי מורשת, סיפורים שתועדו במסגרת השתתפותם בתכנית "הקשר הרב דורי", לילדותם שלהם. התלמידים יכירו את המושגים  "ניצול שואה" ו"עלייה לישראל", "ילדות בצל זיכרון השואה".

היחידה משלבת בדרך הלמידה את מאפייני המאה עשרים ואחת – למידת חקר, שיתופיות, הבעת דעה ושימוש בכלים מתוקשבים.

 

כתבה: פנינה לבל

מאפייני פריט
שכבת גיל ה, ו, ז, ח
תחום דעת מורשת, תרבות יהודית-ישראלית
נושאי רוחב מעגל השנה
נושא בתכנית הלימודים עם ישראל וארץ ישראל בראי חגי ישראל
שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים