כימיה בקלות

סביבת תוכן לתלמידים ולמורים המיועדת להעשרה, תרגול וחזרה בתחום דעת כימיה
תאריך עדכון אחרון: 20/12/2017
כמות צפיות: 781

סביבת תוכן לתלמידים ולמורים המיועדת להעשרה, תרגול וחזרה בתחום דעת כימיה, בהלימה מלאה לתוכנית הלימודים בכימיה  (מיקוד) של הבגרות בכימיה.

חלק מתכני הסביבה פתוח לכלל הציבור וחלק למנויים בלבד.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

נושא

תחום דעת

ממלכתי וממלכתי דתי

י - יב

מושגי יסוד, מבנה האטום, מבנה וקישור, סטוכיומטריה, חמצון חיזור, טעם של כימיה, אנרגיה

כימיה

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

הסביבה מיועדת להעשרה, תרגול וחזרה

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ח, תשע"ט
שכבת גיל י, יא, יב
תחום דעת כימיה
סוג חינוך רגיל