לייב טופ (Live Top)

מערכת לניהול למידה (LMS) מערכת לניהול פדגוגי (SMIS)
תאריך עדכון אחרון: 13/03/2019
כמות צפיות: 4886

סביבה מתוקשבת המאפשרת ליצור ולנהל קורסים. הסביבה מאפשרת ליצור סקרים ושאלונים, אפשרות למתן ציונים, הפקת תעודות, כלי הערכה (כגון: הערכה מילולית, מבחן, בוחן, מטלה ועוד).

בהיבט של ניהול פדגוגי, הסביבה מספקת מערכת שעות, דיווח נוכחות, דיווח התנהגות תלמידים, כתיבת נושא השיעור ושיעורי בית. הסביבה מאפשרת להפיק דוחות למשתמש בפילוחים שונים וניהול רמות הרשאה שונות (כגון: מנהל מערכת, מורה ותלמיד).

כמו כן, בסביבה כלי תקשורת: מערכת הודעות פנימית ודואר אלקטרוני פנימי לכל משתמש.

 

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
סוג חינוך רגיל