מבוא בקורס חקר – חלופות בהערכה

מסמך הנחיות בנושא שלבי עבודת החקר לכיתות ז-יב
תאריך עדכון אחרון: 12/09/2018
כמות צפיות: 496

מבוא: קורס חקר – חלופות בהערכה

חקר בסביבה הדיגיטלית משלב בין האמצעים שמציעה סביבה זו לבין שלבי החקר. השלבים השונים המרכיבים את תהליך החקר הם בחירת נושא, שאילת שאלות, איתור מידע ראשוני, בחירת שאלה שמובילה לחקר ופירוקה לשאלות קטנות, תכנון החקר, היכרות, בחירה ושימוש בשיטות וכלי מחקר, ארגון הממצאים, דיון ביקורתי, הסקת מסקנות והצגת תוצר.

לצפייה והתנסות בתבנית המלאה של חקר היכנסו באמצעות הזדהות אחידה לכאן

 

לפניכם פוסטר עם קישורים חמים לכל שלבי הקורס: חקר

Image Map

 

ביחידת המבוא תיערך היכרות לתלמיד עם שלבי החקר והאפשרויות השונות לעבודה בסביבה הדיגיטלית.

הצעות לפעילות בסביבה הדיגיטלית:

פורום היוועצות: העלו לפורום זה שאלות/תהיות/התלבטויות שונות בקשר לתהליך החקר.

 

חלופות בהערכה – חקרב-Google

ליישום מבוא: חקר ב- Google

אתר חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית בענן גוגל - מחוז צפון

יוזמה מחוזית – שותפים לעשייה: לינדה אבו עביד, ענת עזר, סאטי חלאילה, טלי גופר ומשה חיימוביץ