מדע אזרחי –אזרחים למען חקר הציפורים - למורים

הרצאה מקוונת בנושא חקר הציפורים למורים.
תאריך עדכון אחרון: 26/01/2018
כמות צפיות: 861

ההרצאה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

'מדע אזרחי', משמעו שיתוף פעולה בין הציבור והמדענים. מספר המדענים מצומצם ואין באפשרותם להיות בכל מקום ולאסוף נתונים. שיתוף הציבור מאפשר איסוף מידע רב משטח רחב מאד.

בהרצאה הוסבר מהו מדע אזרחי, תחומי מחקר שונים שנעזרים במדע אזרחי, חשיבות המדע האזרחי לניטור המגוון הביולוגי, דוגמאות לניטורי ציפורים בהם מסייע הציבור, הרחבה על מיזם ספירת הציפורים הגדולה וההשפעה החינוכית של השתתפות תלמידים במיזם הספירה.

אתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה