המזכירות הפדגוגית

המזכירות הפדגוגית (המזה"פ) היא הזרוע לעיצוב המדיניות הפדגוגית של משרד החינוך. תפקידי המזכירות נקבעו בתקנות חוק חינוך ממלכתי התשל"ג 1973, בהם: ההדרכה והטיפול בכל השאלות הפדגוגיות של מערכת חינוך החובה; פיקוח על ביצוע תוכניות הלימוד, תוכניות ההשלמה ותוכניות נוספות, ניסויים פדגוגיים, יוזמות פדגוגיות וכו'; אישור ספרי לימוד וספרי עזר במוסדות וכן המלצה על עזרי לימוד או איסור על השימוש בהם, ועוד.

 

פעילותה של המזכירות הפדגוגית מתפרסת על כל מגזרי האוכלוסייה ועל כל שכבות הגיל, הן בהתווית הלמידה והתכנים בתחומי הדעת והן בבחינות בגרות.

 

בראש המזכירות הפדגוגית עומד/ת יושב-ראש הממונה על ידי שר החינוך. המזכירות בנויה מחמישה אגפים המרכזים את הלמידה בתחומי הדעת: אגף אמנויות, אגף חברה ורוח, אגף מדעים, אגף מורשת ואגף שפות. בראש כל אגף עומד/ת מנהל/ת אגף, ותחתיו נמצאים המפקחים-המרכזים (מפמ"רים) של מקצועות הלימוד השונים. כמו כן יש במזכירות הפדגוגית שני אגפי "רוחב" – אגף א' לפיתוח פדגוגי ואגף ספרי לימוד. המזכירות הפדגוגית אחראית על  שלושת המגזרים הלא-יהודיים: המגזר הערבי, המגזר הדרוזי והצ'רקסי, בתי הספר הכנסייתיים והמגזר הבדואי וכן על הפדגוגיה בחינוך החרדי.

 

המזכירות הפדגוגית אחראית גם על המטה לחינוך אזרחי.

 

קישור לאתר המזכירות הפדגוגית