מלריה ויתושים מהונדסים-מחלת המלריה והשיטות להדברתה

מערך שיעור בנושא תורשה, הנדסה גנטית, הדברה ביולוגית לכיתות י'
תאריך עדכון אחרון: 04/07/2017
כמות צפיות: 747

משימה אוריינית העוסקת בתורשה וסביבה. ההקשר: בריאות בהיבט אישי וחברתי, סביבה, בחזית המדע.

מיומנוות: ישום ידע, ארגון ידע מדעי מטקסט לאיור, ידע על מדע.

כל הזכויות שמורות למשרד החינוך, התרבות והספורט ולמחלקה להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית בירושלים.

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
סוג תוכן מערך שיעור
שכבת גיל י
תחום דעת ביולוגיה
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
שפה עברית
אוכלוסיית יעד תלמידים, מורים