ממשק

סביבת תוכן
תאריך עדכון אחרון: 13/09/2018
כמות צפיות: 1123

סביבה הכוללת מערכי שיעור, לוח מודעות וכתבות.

הוספה ועדכון של מערכי השיעור מבוצעת על ידי חברת ממשק בלבד.

גישת משתמשים לתוכן הינה באמצעות הקלדת שם משתמש וסיסמא.

מאפייני הסביבה:

מגזר

שכבת גיל

תחום דעת

ממלכתי

ה - ו

גאוגרפיה אדם וסביבה - להעשרה בלבד

ממלכתי

ב - ד

מולדת חברה ואזרחות - להעשרה בלבד

ממלכתי

א - ו

תנ"ך - להעשרה בלבד

ממלכתי

א - ו

מדע וטכנולוגיה – למורים בלבד (אישור תש"פ)

הערות ומגבלות כפי שמופיע באישור שניתן:

הסביבה מיועדת להעשרה בלבד.

קבצים מצורפים
מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט
שכבת גיל א, ב, ג, ד, ה, ו
תחום דעת מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה - אדם וסביבה, מולדת חברה ואזרחות, תנ"ך - ממלכתי
סוג חינוך רגיל
תאריך סיום אישור 31/08/2019
תאריך תחילת אישור 01/09/2018