מערך הרצאות לתרגיל למידה מרחוק בחירום תשע"ח

הרצאות מקוונות של מועצת התלמידים לכיתות ד-ט במסגרת תרגיל למידה מרחוק בחירום לפי ימי התרגיל (18-22.2.18).
-