מערכת השעות של נתיב

תוכנה לניהול מערכת שעות
תאריך עדכון אחרון: 23/12/2018
כמות צפיות: 104

מערכת לתכנון ובניית מערכת שעות ושיבוץ מורים בהתאם לאילוצים שונים.

מאפייני פריט
מאושר לשנת הלימודים תשע"ט, תש"פ
סוג חינוך רגיל
תאריך סיום אישור 31/08/2020
תאריך תחילת אישור 01/09/2018