לתשומת לבך - הפריט הוסר מפרסום באתר.

מרד המכבים וגזירות אנטיוכוס

מערך שיעור בתרבות ישראל ומורשתו
תאריך עדכון אחרון: 16/05/2015
כמות צפיות: 225
תוכן: הסיפור ההיסטורי של השלטון ההלניסטי, מרד המקבים ותקופת העצמאות של ממלכת יהודה.כישורים: התמצאות בציר הזמן, לפני הספירה ואחרי הספירה. הבחנה בין מקורות מידע ראשוניים לבין מקורות משניים הסקת מסקנות מבוססות ומנומקות.. הפקת משמעות סמויה קישור בין טקסטים מסוגות שונות.מיומנויות המאה ה21: הבעת עמדה בנושא שנוי במחלוקת וביסוסה תוך התייחסות לטיעונים שכנגד.
מאפייני פריט
מתוקשב או לא מתוקשב לא מתוקשב - אינו מצריך עמדת מחשב
בתשלום או ללא תשלום בתשלום
שפה עברית
סוג תוכן מערך שיעור
סוג חינוך רגיל
תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית
שכבת גיל ו
נושא בתכנית הלימודים חגי ישראל: בין מסורת לחידוש
תגיות פריט