לתשומת לבך - הפריט הוסר מפרסום באתר.

משתה, משתטה- משתהה? עם מנחם רוטנברג וראובן וידר

הרצאה מקוונת של שפ"י לכיתות ט' חמ"ד לקראת פורים.
תאריך עדכון אחרון: 21/01/2019
כמות צפיות: 520

השיעור יעסוק בבירור ערכי והלכתי בנושא מנהג השתייה בפורים. מטרת השיעור לסייע לנוער הדתי לפתח עמדה אישית בהתמודדות עם התופעה בימינו אנו, נהוג לשתות משקאות אלכוהוליים בפורים. אך מחקרים מדעיים מלמדנו ששתיית אלכוהול מתחת לגיל 18 מסוכנת למוח הנמצא עדיין בשלבי התפתחות. גם מעל גיל זה השתייה אינה מומלצת. לאורך השנה צוות מדריכים שותפים בהעברת תכניות מניעה בבתי הספר בחמ"ד כחלק אינטגרלי מהתוכנית לכישורי חיים. על מנת להתמודד באופן ממוקד עם תופעת השתייה בפורים פותחו: שיעור מקוון שיש להירשם אליו באמצעות ההזמנה המופיעה להלן, הפעלת המשך לשיעור המקוון שיכול גם להתלוות לצפייה בסרטון 'מתבגרים' (קישור) ואיגרת להורים שמומלץ להעבירה אליהם כחלק מהפעולות הנעשות בכיתה. השיעורים מיועדים לשכבות ט'. אנו ממליצים לשלב את ה 'עמיתים' שהוכשרו לכך בפרויקט עמיתים.

מנחם רוטנברג וראובן וידר הם מדריכים ביחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י.

דגשים ומסרים מרכזיים:

מנהג השתייה בפורים בראי ההלכה, הבחנה בין שתייה כדת ושתייה לא ראויה

פעילות מומלצת לפני/אחרי ההרצאה:

שיעור חינוך לעיבוד ולשיח על השיעור המקוון