נא להתנהג בהתאם

פעילות מתוקשבת בנושא שיח מכבד ברשת לכיתות ד-ו
תאריך עדכון אחרון: 10/01/2019
כמות צפיות: 2108

במערך שיעור זה פעילות המתמקדת בתרבות השיח ברשת, והיא נועדה לסייע בהקניית נורמות התנהגות ראויות ולחדד ערכים שינחו את התלמידים בעת ההתנהלות ברשת החברתית בדגש על קיום שיח אחראי, מכבד וחיובי.

מטרות
1. התלמידים ידונו במאפייני השיח ברשתות החברתיות בהשוואה לזה המתקיים פנים אל פנים.
2. התלמידים יפתחו מודעות באשר לאופן שבו הם יכולים להשפיע על תרבות השיח ברשת.
3. התלמידים יפתחו עקרונות וכללים לשיח חיובי ומכבד המתנהל ברשתות החברתיות.