ניהול מטה בית ספר

תוכנת ניהול מטה בית ספר (מזכירות) כוללת בין השאר מערכות העוסקות בריכוז ובקרה על הפעילויות הכספיות בבית הספר, גביית כספים וביצוע תשלומים. כמו כן, מערכות העוסקות בניהול שוטף של ספקים, פריטים והזמנות רכש, הנהלת חשבונות ועוד.